türk Ingilis Fransız alman rus ispan Chinese (Simplified)

Yerli Xərçəng nədir?

Yerli prostat xərçəngi prostatla məhdudlaşan xəstəliyə aiddir. Bu nəticəyə biopsiyadan əvvəl və sonra görüntüləmə və rəqəmsal rektal müayinənin nəticələrinə əsasən gəlinir. Yerli prostat xərçənginə kapsuldan artıq olmayan, limfa stansiyaları daxil olmayan və uzaq orqanlara yayılmayan bütün xəstəliklər daxildir. Yerli inkişaf etmiş və ya metastatik (bədənə yayılan) xəstəlik orqan xaricində yerli olaraq qonşu orqanlara və ya uzaq orqanlara yayılan xərçəng deməkdir.

Prostat xərçənginin yerli mərhələsi də aşağı, orta və yüksək risk qrupları olaraq üçə bölünür. Təlimatlarda qeyd olunur ki, bu qruplarda bəzi müxtəlif müalicə üsulları tətbiq oluna bilər. Bu qruplar müalicələrdən sonra müxtəlif residiv nisbətlərinə görə yaradılmışdır.

Yerli olaraq irəliləyən xəstəlik isə fiziki müayinə zamanı prostat vəzi kapsulunu aşdıqda hiss edilə bilər. Bundan əlavə, son dərəcə həssas olan və müstəviləri aydın görə bilən multiparametrik prostat MRT kimi bir üsulla kapsülləşmə, bitişik orqan yayılması, damar-sinir paketinin qorunması ilə bağlı rəy alına bilər. Pelvik bölgədəki limfa stansiyalarının görüntüləmədə iştirak etməsi də onu yerli inkişaf etmiş xəstəliklər qrupuna qoyur.

Metastatik xəstəlik prostat xərçəngi ilə qeyri-çanaq limfa düyünlərinin, sümüklərin və ya digər uzaq orqanların tutulmasına aiddir. Bu diaqnoz sümük sintiqrafiyası, MRT və ya PSMA-PET-CT ilə edilə bilər.